Introductie / Introduction

VPS products bvba is een consult-engineering bureau en levert sinds 1998 technisch advies en oplossingen aan professionelen uit diverse industriële sectoren. Wij helpen u verder bij de keuze van waterbehandelingssystemen, schouwen voor rookgas in roestvrij staal, industriële verwarming, plaatpersen, collectoren voor verwarming en koeling, … . Met maar één maatstaf: voldoen aan hoge kwaliteitseisen.

Ontkalking, filtering, verrijking van water… Vandaag zijn er heel wat waterbehandelingstechnieken op de markt voor particulieren en de industrie. Wij werken met merkproducten als Aqua Vitae, Santar en Merus om onder meer de duurzame en milieuvriendelijke verwijdering van kalkaanslag, corrosie en bacteriën te verwezenlijken.Ook voor andere services gaan we resoluut voor kwaliteitsoplossingen : gesloten gasluchtverhitters van Robur, plaatpersen….

Natuurlijk stopt onze taak niet bij advies en verkoop. Wij kunnen u gedurende het hele project begeleiden en doorverwijzen naar bekwame installateurs. De dienst na verkoop mag verder ook een van onze troeven genoemd worden: een defect of installatiefout zal bijvoorbeeld snel worden aangepakt, een vraag zal snel beantwoord worden. Dankzij onze jarenlange knowhow inzake waterbehandeling, verwarming en koeling bent u zeker dat u de juiste keuzes maakt. Een kennis die wij met plezier ten dienste van de klant stellen.

AQUA-VITAE :
Invoerder van waterbehandelingssystemen
Merken : Coolmart, Neos, Keosan
Artikel : waterzuivering op basis van meervoudige filters (keramisch, meertrapsfilter met
zilver verrijkt en mineraalstenen en een mineraal gesteentepakket)

MERUS: www.merus.be
Fabrikant : Merus GmbH te Sindelfingen (D)
Artikel : vloeistofbehandeaar op basis van de moleculaire golfbeweging die op preventieve en
curatieve wijze de chemische stoffen gaat beïnvloeden tegen kalk, roest en microbiologie.
Producten : ringen vanaf 22 mm tot 2 meter doormeter

SANTAR: www.santar.be
Fabrikant : Caltec Sprl te Bertrix (B)
Artikel : Electromagnetische ontkalker op basis van het ionisatie-effect in het water gaat de harde kalksteen omzetten in een amorfe structuur.
Producten : Ionisator geschikt voor leidingen vanaf 10 mm tot 92 mm.

JVH-TECHNIEKEN: www.jvhtechnieken.be
Invoerder van gesloten gasgestookte luchverhitters
Merken : Robur
Fabrikant : Robur Spa te Bergamo (it)
Artikel : modulerende en condenserende luchtverhitters van 18 tot 60 kW

links : www.robur.it

 

VPS Products Sprl est un bureau de consultant (engineering) et donne depuis 1998 des conseils techniques ainsi que des solutions aux professionnels dans différents secteurs industriels. Nous vous aidons faire le choix entre des systèmes de traitement d’eau, de production d’eau chaude, de collecteurs sur mesure, de conduits de cheminées en acier inox, de presses hydrauliques à plateaux chauffés ou non-chauffés. Notre devise est de respecter les hautes normes de qualités !!!

Détartrage, filtration, enrichissement de l’eau,… Aujourd’hui on trouve beaucoup de systèmes de traitement d’eau sur le marché adaptés aux besoins des particuliers ou des industriels. Nous travaillons avec des marques de qualités comme Aqua-Vitae, Santar et Merus afin de combattre de manière écologique, les des entartrages, la corrosion et les bactéries.Aussi, pour nos autres services, nous choisissons des solutions de qualité comme les aérothermes à gaz de Robur, les presses à plateaux de Fontijne, ..

Notre mission n’est pas terminée avec le conseil ou la vente !!!Nous pouvons également vous guider pendant votre projet et conseiller des installateurs agrées. Le service après-ventes est un de nos atouts majeurs. Une question aura une réponse rapide.Notre connaissance et notre know-how dans les différents domaines de l’industrie vous garantissent un choix adéquat. Nous mettons nos compétences et nos connaissances au service de notre clientèle.

 AQUA-VITAE
Importateur des systèmes de purification d’eau et de traitement
Marques: Coolmart, Neos, Keosan
Article: station de purification d’eau sur base de filtres multiples (céramique, filtre multiple enrichi d’argent et des pierres minérales)

MERUSwww.merus.be
Fabricant: Merus GmbH à Sindelfingen (D)
Article: conditionneur de liquides sur base des ondes moléculaires qui résoud les problèmes d’entartrage et de rouille de manière préventive et curative
Produits: anneaux de diamètres allant de 22 à 2000 mm

SANTAR: www.santar.be
Fabricant: Caltec Sprl à Bertrix (B)
Article : Détartreur électromagnétique d’effet d’ionisation d’eau pour résoudre les problèmes d’entartrages des installations sanitaires et appareils ménagers.
Produits : Ionisateurs valable pour les conduits de 10 à 92 mm.

JVH-TECHNIEKEN: www.jvhtechnieken.be
Importateur des systèmes d’aérothermes à gaz
Marque : Robur
Fabricant : Robur Spa à Bergamo (it)
Article : Aérothermes modulés er condensés à gaz fermés de 18 à 60 kW

liant : www.robur.it